Kalendern 2019

15/1 Uppstart Sångövning.
16/1 Kördag med Roger Rådström, Sittning på kvällen i Sanne Bystuga
12/3 Årsmöte