Ovikens manskör har sitt säte i Oviken. Högsätet för verksamheten är församlingslokalen i Oviken (f d skolan) där kören övar ca 40 tisdagar per år. Oviksbygden med omnejd är en sång och musikälskande region och våra körsångare och dess ledare för traditionen vidare och befäster vårt rika kulturarv. Många sånger har skallat sedan organisten Nils Viklund dirigerade den första manskören, sångarglädjen och den härliga gemenskapen finns och kommer att bestå.

Vårt motto är: Att i kören sjunga, känna gemenskap och avkoppling. Vill sedan vår omgivning ta del av våra sånger svingar vi gärna vår sångarfana ut över hela världen. Manskören startade 1865 med dirigenten Nils Wiklund (1800-1878), efterträdaren blev sonen J.D. Wiklund (1841-1910).Kantorn B.A Wiklund ledde kören åren 1923-1950, efterträdare blev Gustaf Gustafsson Gärde År 1974 anslöts sig en stor körledare till Ovikens manskör, Urban Paulsson som med stor framgång drev kören. På grund av Urbans sjukdom efterträdde makan Margita Paulsson.Då Margita på grund av tidsbrist lämnade kören tog Dan-Anders Eriksson och Mikael Grexing tog över. Dan-Anders kom att bli körledare fram till dess att Carina Magnusson tog över. Dan Anders Eriksson tog återigen över efter Carina Magnusson. Idag är Anne Charlotte Lundell vår nuvarande körledare.

 

Ovikens Manskörs Historia. Tips: Ladda gärna ner filen till din egen dator.

Några bilder från jubileet finns under foton.

Kika på Bildspelet från 150 årsjubileet 2015.